:: Strona główna

:: Aktualności

:: Czym jest platforma?

:: Europejskie Platformy

:: Polskie Platformy

:: Dokumenty programowe

:: Linki do innych stron

:: Członkowie PPTŻ

:: Kontakt

:: Newsletter

:: Forum dyskusyjne

:: Programy Badawcze PPTŻ

:: Foto Flash
Stronę odwiedziło: 1247623 osób.Wiosną 2003 r. Rada Europejska podjęła inicjatywę stworzenia Platform Technologicznych. Skupiają one najważniejsze publiczne i prywatne instytucje odpowiedzialne za rozwój technologiczny, wspierają działania związane z Europejską Inicjatywą dla Rozwoju. Platformy Technologiczne mają realizować skuteczne partnerstwo publiczno - prywatne w dziedzinie badań i rozwoju technologii.

Zadaniem Platform Technologicznych jest zdefiniowanie Wspólnych Europejskich Inicjatyw Technologicznych (Joint EU Technology Initiative) w strategicznych obszarach, w których Europa może przodować w świecie. Wspólne Europejskie Inicjatywy Technologiczne będą istotnym instrumentem finansowanym przez 7. Program Ramowy EU (budżet ok. 30 mld euro w latach 2007-2010).

Głównym celem tworzenia Platform Technologicznych jest zjednoczenie ich uczestników wokół wspólnej wizji rozwoju konkretnych technologii, a w konsekwencji opracowanie i realizacja Strategicznego Programu Badań (SRA - Strategic Research Agenda), który pozwoli na osiągnięcie celów strategicznych poszczególnych sektorów poprzez ukierunkowanie badań tak, aby osiągane wyniki mogły być wykorzystane w praktyce i podnosiły efektywność i konkurencyjność sektorów.

Cele i zasady działania Europejskich Platform Technologicznych są określone w dokumencie roboczym Komisji Europejskiej "Technology Platforms - from Definitions to Implementation of a Common Research Agenda" (www.cordis.lu/technology-platforms).

W myśl koncepcji naukowo-technicznej nakreślonej w Strategii Lizbońskiej oraz podejmując inicjatywę UE dotyczącej budowy Europejskich Platform Technologicznych służących osiągnięciu znacznych efektów wzrostu gospodarczego zaczęły powstawać Polskie.


Data publikacji: 2006-12-19 Autor: PPTŻ
Copyright © 2006-2007 PPTŻ All rights reserved.